Krister Hägglund ”Hjortronlandet” 12 dec–27 jan 2022

Skellefteå Konsthall har för avsikt att på olika sätt under öppningsåret 2021 med sin konstverksamhet hylla författaren Sara Lidman som det nya kulturhuset uppkallats efter. Detta vill vi åstadkomma genom att helt förutsättningslöst hitta kopplingar mellan litteratur och konst men också mellan vår berättarbygd och de miljöer som Skellefteå berikas av.

För drygt tre år sedan, mellan åren 2019 och 2021, fick Krister Hägglund av Skellefteå Konsthall ett gestaltningsuppdrag för Sara Kulturhus, där uppgiften var att dokumentera Sara Lidmans hembygd, Missenträsk med omnejd. Uppdraget skulle resultera i ett antal permanenta verk i Sara kulturhus trapphusfoajéer, en katalog och en utställning. Vi fann det intressant att bjuda in Krister Hägglund, vars fotografiska berättelser ofta visar olika sociala rum där formen utmärker sig, men som också i det dokumentära visar en föränderlig socialdemokratisk offentlighet. Krister Hägglunds bilder innehåller ett landskap av händelser format av tid och transformation. Ofta förekommande är platser där det finns en växling mellan arbete och fritid, individ och kollektiv, landsbygd och stad, lokalt och globalt. Han har alltid kameran nära till hands och ur mängden av bilder gör han till sist urvalet. Han arbetar nyfiket undersökande med flera processer parallellt och ibland även repetitivt då han ofta återgår till samma motiv, ett och samma »stordike«, eller en och samma tallskog.

Ur hans bildkompositioner och bildserier framkommer ett estetiskt tilltal trots att motivet kan vara ett föremål för dagligt bruk – en spegel med rostfläck eller en konstigt uppförd elsladdsledning, förfallna hus som berättar om en tid som flytt, en hink med kött efter älgjakt eller mönsterformationer bildade av uppställda stolar.

Det finns många hemligheter bakom Krister Hägglunds unika bildvärld; några finns dolda i hans personlighet, andra i hans teknik, många i motiven omkring honom och det urval han gör.

Det skeva får ta plats i Kristers bildvärld och kan liknas vid de karaktärer som Sara Lidman beskriver i »Hjortronlandet«, mångskiftande mänskliga varelser uppbyggda med bra och dåliga sidor, av ynkedom och liten storhet. »Kronan, som ägde det mesta av all risig och blöt mark i norra Västerbotten, hade länge hävdat att det slumrade miljoner i myrarna och erbjöd överblivet folk att väcka opp dem.

"De sex hektaren, som varje torpare skulle odla och bebygga, var en mark som aldrig umgåtts med människor och ingen känsla hade för sådanas behov"

(Hjortronlandet, Sara Lidman)

Artist Talk

Artist Talk mellan fotografen Krister Hägglund och författaren/journalisten Po Tidholm.