Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor, 13 mars-30 maj

Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall i ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Hela projektet stöds av Svenska Postkodstiftelsen.

Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall i ett samarbete med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.

I utställningshallen på Nordanå visas fyra nyproducerade verk samt en serie illustrationer som på olika sätt förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. I utställningen uppmuntras besökare att reflektera och bidra med sina egna tankar.

Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron på oss själva.

diskussion från läroprocessen

Från läroprocessen under en diskussion.

Lyssna handlar också om att skapa förutsättningar för en gemensam klimat-kommunikation mellan urbana och rurala kontexter. Genom att lyssna på varandras erfarenheter i samklang med forskning strävar projektet efter en gemensam förståelse för konsekvenser av klimatförändringar oavsett var vi befinner oss. Detta görs genom att projektet fördjupar sig och bearbetar relationer och föreställningar om och kring natur, konsumtion och identitet. För vad betyder natur, konsumtion och identitet i relation till klimatförändringar?

Skisser från läroprocessen

Skisser från läroprocessen och samforskande möte av Jens Evaldsson

Lyssna aktiveras via Skellefteå konsthall, Virserums konsthall och konsthallen Färgfabriken och sammanfattas genom tre sammanlänkade men platsspecifika utställningar på de tre konsthallarna. Det handlar om att aktivera en kreativ process som engagerar ungdomar, forskare och konstnärer genom ett kollektivt utforskande som tar oss till gränslandet mellan kunskap och känslor, till gränslandet mellan klimat och platser, till gränslandet mellan omvärlden och jaget. Ett jag som utforskar vad det innebär att vara i symbios med platsen, istället för att utgå från att vara dess centrum. Vi vet att klimatomställningen kräver strukturella samhällsförändringar, men den kräver också radikala omvärderingar där människan avstår från att vara platsens centrum. Vad händer när skogen finns för skogens skull? När älven finns för älvens skull? När flugorna bara är.

Bild från Sophie Vukovićs resa till Abisko för inspelning av filmmaterial till hennes verk för Lyssna. Foto: Sophie Vuković.

Från Sophie Vukovićs resa till Abisko för inspelning av filmmaterial till hennes verk för Lyssna. Foto: Sophie Vuković.

Mer om konst- och klimatprojektet Lyssna

Mer om konst- och klimatprojektet Lyssna

Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor, Utställningslokalen på Nordanå 13 mars - 30 maj

Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor, Utställningslokalen på Nordanå 13 mars - 30 maj

Erik Mikael Gudrunsson ( f 1980 ) utforskar i sitt konstnärskap det industriella landskap som tagit form under de senaste århundradena i norra Sverige. Han intresserar sig för hur den omfattande landskapsomvandling som skett och som fortfarande pågår i syfte att skapa industriråvara kan åskådliggöras och förstås, men även hur detta påverkar vår relation till naturen i en vidare mening som inte enbart innefattar icke-mänsklig natur utan även oss själva. Hans verk i utställningen är ett tjugotal fotografier som fått namnet ”Skog för återhämtning”.

bild

”Skog för återhämtning.” Fotografier, 2020.Återhämta. Bringa tillbaka: återhämta krafterna (SAOL)

”På kvällen har jag börjat gå till några skogsområden när där jag bor. Jag vill där röra mig långsamt omkring, stanna upp, sitta ner. Rikta uppmärksamheten mot omgivningen, såsom en gran, en klibbsticka eller ett älgspår. Urskilja förbindelser. Hur skogen har med mig att göra.”

Sophie Vuković (f.1988) är konstnär och filmskapare som studerat socialantropologi, dokumentärfilm och fri konst. Sophie Vuković långfilmsdebuterade 2017 med filmen Shapeshifters som fick stor uppmärksamhet. I utställningen visar Sophie filmen "Untitled Abisko", en spekulativ klimatfiktion som väver ihop en kärlekshistoria med de sorgeprocesser som uppstår när landskap förändras på grund av klimatförändringar. I Abiskos unika fjällandskap visar sig de omfattande konsekvenserna snabbare än på många andra platser. Medan den globala medeltemperaturen det senaste århundradet har stigit med en grad, har Abiskos stigit med två. Kan vi omfatta konsekvenserna? Naturens skönhet och de drömska, suggestiva bilderna filmade på 16 mm-film står i stark kontrast till den dystopiska berättelsen, som en hälsning från en av våra möjliga framtider.

Untitled abisko

Untitled Abisko", film av Sophie Vuković, photo: Milja Rossi

Jens Evaldsson (f. 1975) är konstnär med lång erfarenhet av samarbetsprojekt. Han har deltagit i utställningar runt om i världen med verk som ofta handlar om människans beteende och sociala interaktioner. Jens arbetssätt är varierat och brett, ofta inom vad som kallas DIY (Do It Yourself) och makerkulturen. I utställningslokalen visas hans 3D-animerade kortfilm “Axis Mundi and the Stomach Without End” bygger på fascinationen för scenarier, kedjereaktioner och tankekedjor. Filmen illustrerar fragmentariska berättelser om den moderna människans omättlighet.

Axis Mundi and the Stomach Without End

Stillbild ur Jens Evaldssons 3D-animerade film "Axis Mundi and the Stomach Without End"

Stillbild ur Jens Evaldssons 3D-animerade film "Axis Mundi and the Stomach Without End"

Peter Lang har skapat ett pedagogiskt material i serie-form. Han har använt sig av estetiska metoder för att tolka kunskap om klimatförändringarna. Lang har också samarbetet med Jens Evaldsson för konceptutveckling av “Axis Mundi and the Stomach Without End”.

Peter Lang skiss

Sofia Sundberg (f 1976) arbetar ofta mot en plats och ett socialt sammanhang där verket blir ett verktyg för kommunikation och del i ett möte dem emellan. Sundbergs konstnärliga undersökningar har lett henne att undersöka en rad ämnen inklusive minne, miljö, och klimatförändringar. Hon bygger långsiktiga relationer till platser så som Norra udden, en nationalpark (2018-) och Loggbok i Gruvstadsparken i Kiruna (2011-) En park som tecknar minnet av den yta som staden lämnar.

Sofia Sundberg konstverk