Sara-Vide Ericson ”Ditch Dance” 8 sep–8 dec 2021

Bild på ”The Lurer”, Olja på duk 40x61 cm, 2022, Sara-Vide Ericson.

Copyright: "In the Distance" Olja på duk 120x190 cm 2021, Sara-Vide Ericson.

"Om man dikade ut myren växte ett starkare gräs där, ja gräset blev så frodigt att det kunde nära all slags boskap. Dessa diken som skaffade bort survattnet så att till sist en häst kunde gå på den marken! Och inte bara stilla stundens behov utan draga ihop gräs i sådana hopar och lador att det födde hästen över nio månaders snö; jämte övrig boskap; liksom husets folk."

(Sara Lidman, ”Din tjänare hör”, sid 9 Jernbanan I)

Sara-Vide Ericson har ett unikt sätt att berätta med bilder och skildrar landskap som är snarlika det västerbottniska. Hennes målningar bygger på upplevda, fiktiva och känslomässiga berättelser som hon själv regisserat och iscensatt, utan början och slut. I sin bildvärld använder hon ofta sig själv som karaktär i ett landskap där handlingen utspelas. Hon utgår alltid ifrån en verklig plats, sin egen omgivning, Hälsingland. Skogar, granar, myrar, träsk och sjöar gestaltas ibland som huvudpersoner ibland som fond.

Under sommaren 2020 bjöds hon in av Skellefteå konsthall att bo och verka i Sara Lidmans föräldrahem i Missenträsk. Den första veckan fick hon ta del av en litterär exposé med bland annat att besöka litterära platser såsom Torgny Lindgrens Raggsjöliden och P.O. Enquists Hjoggböle samt träffar med litterära sällskap knutna till respektive författare. Under ett års tid har hon samlat på sig ett omfattande material där det färdiga resultatet inte handlar om trakten specifikt utan snarare tar avstamp ifrån vissa litterära möten och miljöer som krondiken och myrar.

Utställningen ”Ditch Dance” relaterar till diket, våtmarken och den kraft som skjuter upp från varje grästuva; det som föder det mellanmänskliga tillståndet mentalt, fysiskt, socialt och ekonomiskt.

Om Sara – Vide Ericson:
Sara-Vide Ericson är född 1983 och verksam i Älvkarhed, Hälsingland. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (2004-2009) och har sedan dess etablerat sig ett namn både i Sverige och internationellt. Sara-Vide Ericsons Ditch Dance, 8 sep- 8 dec, är den första utställning Skellefteå konsthall visar i nya lokaler på Sara Kulturhus.

Artist talk

Artist Talk mellan konstnären Sara-Vide Ericson och författare Karin Smirnoff som skrivit texten till utställningskatalogen.

Sara-Vide Ericson visar utställningen Ditch dance i Skellefteå Konsthall.

Ditch Dance 8/9-8/12

Ditch Dance 8 september till 8 december, Skellefteå Konsthall Sara-Vide Ericson.