Tänk att allt blev så här av Annika Ström

ARTTÄNK/ARTTANK är en satsning mellan konstinstitutionerna Skellefteå Konsthall och Museum Anna Nordlander där avsikten är att skapa ett jämlikt och tillgängligt kulturliv på nya mötesplatser i Skellefteå kommun. I olika sammanhang, denna gång i samband med Berättarfestivalen skapar vi tillfällen att gemensamt uppleva samtidskonstens olika uttryck. Vid detta nedslag är tanken att konstnären Annika Ströms textverk ska kunna ses i Skellefteås oväntade rum. Projektets målsättning är att främja den kollektiva upplevelsen av konst och att stimulera kreativitet och konstnärlig utveckling.

I samband med Berättarfestivalen 17–23 oktober i Skellefteå kommer ett återkommande textverk av konstnären Annika Ström att produceras specifikt för platsen. Verket ”Tänk att allt blev så här” kommer uppföras under hela oktober månad på olika platser och i varierade former spridas runt om i Skellefteå, på bussar, flygplatsen, körframträdande samt performance i samarbete med skådespelare på Västerbottensteatern.

Annika Ström är född i Helsingborg och utbildad vid Konstakademin i Köpenhamn och har sedan dess varit verksam i London. Sedan år 2000 har Annika Ström bland annat arbetat med högst vardagliga svenska fraser som målats på papper, väggar och duk samt tryckts på affischer, metall, blästrad sten samt blivit till digitala vägskyltar och i fasta gestaltningar.

Tänk att allt blev så här - Skellefteå Kammarkör

Tänk att allt blev så här

Musik och text av Annika Ström
Framfört av Skellefteå kammarkör
Musik översatt till noter Ove Gotting

 

Tänk att allt blev så här - Improvisation