Lovisa Ringborg - SILVER DAYS, 11 juni - 21 september 2022, Skellefteå Konsthall

Bildnot: Trespasser, 2020, 100x67 cm, Silvergelatinprint

Lovisa Ringborg återkommer ofta i sin konst till att utforska det undermedvetna; hemvisten för våra innersta känslor där minne, fantasi, intuition och vanor vävs samman och styr våra kroppar och tankar. Under de senaste åren har hon rört sig i gränslandet mellan psykologi och mysticism i sina iscensättningar och skapat en alldeles egen gåtfull bildvärld med teknikerna fotografi, video och skulptur.

I utställningen Silver Days på Skellefteå Konsthall möts vi av ett flertal fotografier, gjorda mellan åren 2020-2022, i en skala av grå toner och en triptyk i rött med motiv av orörd natur. Silver Days återger ett slags dagboksbilder av inre stämningar som avspeglas i naturens olika skeenden. Tid och transformation, växelverkan mellan mörker och ljus, kyla och värme, leder betraktaren bort från den ödsliga verkligheten och det rationella tänkandet till att söka i sitt inre. Greyhoundskulpturerna, Stray Dogs, av armeringsjärn och lera med en patinerad yta av jord, järnoxid och färg samt de dunkla landskapsbilderna av skog, snår, sten och kärr återspeglar våra sinnen och inbjuder till en outforskad, drömsk värld att försjunka i.

Lovisa Ringborg är född 1979 i Linköping och har en master från Högskolan för fotografi vid Akademi Valand, Göteborgs universitet. Hon bor och verkar i Stockholm sedan 2011.

Ringborgs verk har presenterats i utställningar på Fotografiska Stockholm, Varbergs Konsthall, Norrköpings Konstmuseum, Alma Löv Museum, Bonniers Konsthall, Passagen/Linköpings Konsthall, Kulturhuset i Stockholm samt i ett flertal utställningar i Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, USA och Sydkorea. Ringborg belönades med Edstrandska stiftelsens stipendium 2012 och Victorstipendiet av Hasselbladstiftelsen 2010. Ringborg är representerad i ett flertal samlingar så som Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Statens konstråd, Hasselbladstiftelsen och Fries Museum, Leeuwarden, Holland och representeras av Cecilia Hillström Gallery i Stockholm.

Skellefteå Konsthall - Silver Days med Lovisa Ringborg

Artist Talk #4 - Lovisa Ringborg och Anna Odell