7 oktober 2023 – 17 januari 2024

FREDRIK SÖDERBERG

Det äventyrliga hjärtat

Fredrik Söderberg har genom åren gjort sig ett namn för sina storskaliga och intima målningar i utsökt kolorit. Hans figurativa och symmetriska kompositioner leder betraktaren in i en detaljrik värld, fylld av symbolik och referenser från historiska skeenden, saga, myt och folklore.

Fredrik Söderbergs separatutställning för Skellefteå Konsthall ”Det äventyrliga hjärtat” visar både äldre och helt nya bildsviter, där det centrala är en slags kartläggning av vår historia i gråzonerna och ett sökande efter en djupare insikt i mänskligt beteende. Under en längre tid har konstnären intresserat sig för olika reformer, enskilda personer och ideologier som var ledande i början av 1900-talets politiska och religiösa miljöer. Strömningar, som sedan kan återfinnas både i obskyra grupper i Tyskland liksom i de alternativa grupper som växte fram i USA under 1960-talet parallellt med populärkulturen.

Frågan Söderberg ständigt återkommit till är om kulturen har en inneboende moral, vilket också kan skönjas i hans rundresa bakåt i tiden med bildsviten ”Åter till naturen i Tyskland” (2015) och hans nya bildsviter som behandlar Frankrike under mellankrigstiden och serien som går under namnet ”America after LSD (2023).

Verken kan ses som både en inre och yttre resa som leder betraktaren in i det oklara motsatsförhållandet mellan två ytterligheter: det fria och det totalitära eller det onda och det goda. Parallellt med det figurativa skapar Söderberg upprepade, geometriska mönster med referenser till och symboler från nordiska runor och mytologi. Därmed innefattas även referenser till den tidiga kristendomen, som införlivade hedniska ritualer och bildspråk till sina egna. Konstnärens mönstersammansättningar, ibland föreställande arkitektoniska byggnader eller textila gobelänger och dräkter, skapar en fysisk materialitet och en tredimensionell inverkan, där användningen av bladguld, pulveriserad granit, skiffer och malakit i detaljerna förstärker detta.

Söderbergs stilla bildvärld kontrasteras av ljus och mörker samt det sköna och det fasansfulla, där människans komplexitet genomgående är i fokus. De abstrakta och figurativa målningarna är både harmoniska och disharmoniska på en och samma gång och väcker en stark visuell upplevelse som öppnar upp för existentiella frågor kring estetik och moral, hur människans drivkraft och passion i fel sammanhang kan hota demokratin.