Rutinen inför ett nytt projekt

Ingress

Förskolor

 • Hur många avdelningar                  
 • Hur många byggnader
 • Hur många våningar
 • Vilken adress
 • Vilka gator angränsar
 • Byggs den på ett helt nytt område eller på ett gammalt område (en gammal grusplan, gammal skola etc)
 • När det börjar att byggas.
 • När det ska vara klart (i nuläget, skjuts det fram så uppdateras hemsidan).
 • Hur många barn förväntas rymmas där.
 • Vad för gemensamma ytor för barn finns detl?  
 • Är det i närhet till grönområden, älv, annan bra information?
 • Är det ett hållbart byggande?

Nya verksamhetsområden

 • Hur många byggnader/ hektar/ tomter/aktörer som ska etableras räknas det med.
 • Vilken typ av aktörer är det som ska etablera sig?
 • Byggs den på helt nytt område eller på ett gammalt område (en gammal grusplan, gammal skola etc)  
 • Vilken adress kommer det byggas på och vilka gator är i närheten
 • När det börjar att byggas.
 • När det ska vara klart (i nuläget, skjuts det fram så uppdateras hemsidan).
 • Är det i närhet till grönområden? Är det ett hållbart byggande?
 • Vilka aktörer är det som ska bygga?
 • Finns det någon bild att använda sig av till hemsidan, Skellefteå växer.

Nya bostäder

1. Hur många bostäder, yta, antal rum etc rör det sig om?

2. Hur många parkeringar kommer det att finnas?

3. Finns det någon ytterligare intressant fakta, så som nya vägar, gång och cykelbanor, återvinningsrum.

4. Byggs bostäderna på ett helt nytt område eller på ett gammalt område (en gammal grusplan, skola, naturområde?

5. När böjar det byggas?

6. När det ska vara klart (i nuläget, skjuts det fram så uppdateras hemsidan)?

7. Är det i närhet till grönområden, älv, skolor, centrum etc?

8. Hållbart byggande, hur är det de?

9. Vilken adress byggs det på? Vilka gator angränsar?

10. Vilka aktörer är det som ska bygga?

11. Har ni tillgång till bilder att använda sig av till hemsidan Skellefteå växer?

Nya parker och grönområden

Ny lekplats

 • Vad kommer det vara för lekutrustning där?
 • Byggs den på helt nytt område eller på ett gammalt område (en gammal grusplan, gammal skola etc)  
 • Vilken adress kommer det byggas på och vilka gator är i närheten
 • När det börjar att byggas.
 • När det ska vara klart (i nuläget, skjuts det fram så uppdateras hemsidan).
 • Är det hållbart byggande?
 • Vilka aktörer är det som ska bygga?
 • Finns det någon bild att använda sig av till webben, Skellefteå växer.
Senast uppdaterad: