Kommunfullmäktige har antagit de nya riktlinjerna för parkering som ger vägledning och stöd i kommunens fortsatta planeringsarbete.