Den nya rullbanan invigs

Tidigare händelser i projektet:

27 maj 2019

420 meter som tar Skellefteå in i framtiden Länk till annan webbplats.

20 december 2018

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken till att förlänga flygplatsens landningsbana med 420 meter. En längre landningsbana innebär att större och mer miljövänliga plan kan trafikera flygplatsen. Domen är kopplad till ett antal villkor som exempelvis bullerskydd, hantering av farligt avfall och kemikalier samt under en prövotid göra utredningar av grundvattnet.

9 mars 2018

Beslutet från Miljödomstolen om en förlängning av landningsbanan dröjer. Tidigast sommaren 2019 kan bygget starta förutsatt att domstolen ger sitt godkännande.