I veckan läggs nettonoll-asfalt in på området, en stor klimatbesparing.

När alla vägar är klara kommer den sammanlagda klimatbesparingen att bli 150 ton CO2-e. Läs mer om Skanskas nettonoll-asfalt här: https://www.skanska.se/gronasfalt Länk till annan webbplats.