Detaljplanen för Polaris 8 och 39 m.fl. i Centrala Skellefteå har vunnit laga kraft.