Samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken för fortsatta investeringar.

Som en del i den beslutade utvecklingsstrategi för Port of Skellefteå är nästa steg nu en ny djup kaj. Idag gav samhällsbyggnadsnämnden klartecken för fortsatta investeringar. En ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att anlägga en kaj i anslutning till den nya ytan på Norra sidan har gjorts och beslut förväntas komma första kvartalet 2022.