Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron.

-Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun.

Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer gjutas under vinter och våren nästa år. Totalt kommer bron ha elva stöd när bron står klar hösten 2023, varav sju av stöden placeras i älven.

Gjutningen av stöden är en av de stora milstolparna i projektet och när stöden är monterade påbörjas monteringen av brodelarna. Vilket enligt den nuvarande tidplanen som blir under våren 2022.

Samtidigt som de första brostöden gjuts, anläggs också nu den pålbrygga i älven som ska gå längs hela brobygget under byggtiden. På pålbryggan kommer bland annat arbetsfordon som betongbilar och den kran som ska lyfta brodelarna på plats kunna köra.

På norra sidan fortsätter rivningen av Abborrverket som väntas klar i januari, därefter kan man även börja gjuta brostöden på norra sidan älven.

Läs mer om Karlgårdsbron här