Markanvisningstävlingen avgjord

29 tävlingsbidrag skickades in till kommunens markanvisningstävling för möjligheten att bostadsutveckla på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp. Nu har tre aktörer valts ut och kommer att tilldelas mark i området; Nordfeldt Development AB, Klarabo Sverige AB och Magnolia Bostad AB. Kommunen kommer, tillsammans med exploatörerna, genomföra ett gemensamt gestaltningsarbete.