Skellefteå Site East växer

Site East utökas med två nya industritomter som ligger mellan Skellefteå Site East och Bergsbyns industriområde. Området kommer att kallas Skellefteå Site East utbyggnadsområde.