Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus.
– Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun.

Kanalgatans körbanor förläggs i söder mot torget för bägge körriktningarna och en cykelbana anläggs norr om dem som knyts samman med Stationsgatan.

Norra delen av Kanalgatan byggs också om till aktiv plats för umgänge. Denna sträcka kommer att bli uppvärmd, förutom en liten yta som ger möjlighet vinteraktiviteter när säsongen erbjuder. Det kommer även att finnas väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

-I hela centrum prioriterar vi oskyddade trafikanter, dvs personer som rör sig till fots och fokus ligger på tillgänglighet och trygghet, fortsätter Johanna Granlund.

Ambitionen var att anlita en extern entreprenör för ombyggnationen, men då inga anbud kom in kommer nu arbetet att genomföras via ramavtal och till viss del även i Skellefteå kommuns regi.

Gatan stängs av under tre veckor

Kanalgatan kommer att vara stängd under vecka 19 och fram till slutet av vecka 21. Detta för att möjliggöra en säker arbetsplats och för att arbetet ska kunna genomföras på kortas möjligast tid.

Markarbeten på Kanalgatan kommer pågå under hela 2021 och fram till sommaren 2022. På grund av den snäva tidplanen kommer det prioriteras att färdigställa körbanor och flytta över trafiken. Till invigningen kommer entréerna vara tillgängliga, men markarbetet framför kulturhuset kommer kvarstå.

Den sista etappen, ombyggnad av Trädgårdsgatan, planeras till 2022.

Totalt beräknas omvandlingen till 81 miljoner, varav 17 miljoner redan beviljats genom tidigare beslut. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.