Färdigställande av södra Lasarettsvägen pågår vid korsningen Storgatan och söderut.

För mer information om störningar och arbetet, besök skelleftea.se/driftinfo.