Markarbetet som vägar, vatten och avlopp har påbörjats.

Elektrifierade maskiner används och under hösten kommer en elektrisk bergkross att användas.