Nästa steg för brobygget är att börja med spontning på bron

Spont är ett samlingsnamn för olika stödkonstruktioner som används för att säkra kringliggande mark vid byggarbetsplatsen.