Återremiss till Bygg- och miljönämnden

Anledningen är för få parkeringsplatser för verksamheter och boenden.