Vård- och omsorgsboendet föreslås få 80 platser

Socialnämnden beslutade den 15 december att det nya vård- och omsorgsboendet på Sunnanå ska få 80 platser i stället för 60 platser som var förslaget från början. Anledningen är att detta ger bättre lokaleffektivitet och blir en bättre lösning för verksamheten.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.