Nya detaljplanen överklagad

Detaljplanen som ska möjliggöra det nya vård- och omsorgsboendet samt ca 500 nya bostäder i bostadsområdet Backen, Sunnanå, är överklagad till mark- och miljödomstolen. I överklagan lyfts bland annat en oro för hantering av dagvatten samt att byggnaden blir för hög.

Projekteringen går dock vidare som planerat, parallellt med att ärendet ligger hos domstolen.