Under våren 2023 sätter gatuarbetet igång.

Gäller sträckan Nygatan - Kanalgatan.

Planteringen på Södra Lasarettsvägen utförs under 2023.