Markarbetet har startat

Arbetet innefattar både idrottshallen och konstgräsplanen.

Söder om Sunnanåskolan byggs en ny idrottshall för att möta skolans växande behov av idrottsundervisning. Nuvarande idrottslokaler kommer att byggas om till skollokaler.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.