I maj startar bygget på Södertorg

I första skedet så startar arbetet med nya gator och ledningar. Det är ett förberedande arbete inför hyresrätterna som börjar att byggas under våren 2025

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.