Detaljplanen för Volten 2 har vunnit laga kraft

Skebo planerar för cirka 300 lägenheter fördelade i nio hus.

Lägenhetshusen blir 4-8 våningar och byggs på ett gammalt industriområde med Brogatan i öst och Karlgårdsleden i väst. Kvarteret ligger i närheten av Rösberget som är ett populärt berg att besöka, där finns det ett belyst skidspår, grill- och utsiktsplatser.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.