Centrumhållplats

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågående
  • Plats Centrala stan

En ny centrumhållplats ska vara inbjudande och tillgänglig

En trygg, central, hållplats med belysning och väderskydd som är tillgänglig, oavsett årstid eller tid på dygnet, planeras i Centrala stan.

I och med ombyggnationerna vid Kanalgatan har centrumhållplatsen flyttas därifrån till Stationsgatan.

För att hitta en långsiktig lösning för hållplatsen behöver Kanalgatan först bli klar, efter det kan ett beslut tas om var den är bäst lämpad.

Aktuellt i projektet

Plantering och visst gatuarbete pågick under sommaren 2021. Asfaltering av cykelväg och färdigställning av ytor sker under 2022.

Den nya Centrumhållplatsen på Stationsgatan öppnade upp för kollektivtrafik 7 januari 2021.

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 13 nyheter