Floraskolan

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Genomförd
  • Plats Morön

Floraskolan har fokus på lärmiljön och elevernas olikheter

En helt ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9, med idrottshall och friidrottshall står klar på Morön. Floraskolan öppnade för de första eleverna höstterminen 2020.

Skellefteå växer, och därför också elevunderlaget. Floraskolan byggdes för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen.

Varje elev tillhör en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning är det färre statiska klasser och istället fler grupper anpassade efter behov. Digitala lärverktyg är en självklarhet i undervisningen.

Fokus ligger på en varierande lärmiljö för att skapa utrymme för elevernas olikheter och en trivsam inomhusmiljö. Det finns många platser för samtal, grupparbete och presentation, men även utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro.

Aktörer
Skellefteå kommun
NCC

Om byggnaden

Skolan är 14 000 kvadratmeter och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Byggnadens fasad består av trä och varmgalvaniserad stålplåt. Fasaden har också stora glaspartier för bästa dagsljusinsläpp till gemensamhetsytorna på skolan.

Skolan är helt skofri och varje årskurs har egen ingång till sina hemklassrum.

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori