Karlgård

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Centrala stan

Flera nya bostäder på Karlgård med närhet till älven

Med närhet till älven har fem nya hus med 57 bostadsrätter byggts på Karlgård. Husen stod klara 2020.

För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, startade Grönbo AB bygget av fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen byggdes i etapper och första inflyttningen var våren 2019. Samtliga hus stod klara hösten 2020.

Även stråken i området på Karlgård förbättrades för både gående och cyklister för att skapa ett attraktivt och tryggt område. Bland annat byggdes västra delen av Krukmakargatan om till en gång- och cykelväg.

Aktörer
Grönbo AB

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 34 nyheter