Mobackens förskola

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Genomförd
  • Plats Brännan Mobacken

Nya förskolan på Mobacken har många möjligheter till lek

En ny förskola på Mobacken med sex separata avdelningar har byggts. Den byggdes helt i trä. Stod klar hösten 2021.

När Skellefteå fortsätter att utvecklas behövs fler förskolor och därför byggdes en ny förskola där Mobackenskolan tidigare stod. Förskolan rymmer totalt sex avdelningar som fördelas på två plan. Att bygga i två plan är bra ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Fler fördelar med en förskola med flera avdelningar är en ökning av kvaliteten i utbildningen för barnen och deras pedagogiska utveckling. Barnen får dessutom mer miljöer för lärande, både inomhus och utomhus med en generös utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zoner med varierad lek.

Förskolan har stora och lågt placerade fönster så att även de minsta barnen kan se ut, och större rum som delas av flera avdelningar. På bottenvåningen har förskolan en gemensam matsal där alla barn äter tillsammans.

Aktörer
Skellefteå kommun

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori