Stadshuset

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Genomfört
  • Plats Centrala stan

Stadshuset renoverades för bättre arbetsmiljö och service

Stadshuset i centrala Skellefteå renoverades på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.

På entréplan har en ny större disk för kundtjänst och nya möteslokaler för möten mellan handläggare och invånare byggts. Våningsplanet ovanför entrén byggdes om från traditionella cellkontor till en aktivitetsbaserad kontorsyta som rymmer fler.

När kommunala verksamheter flyttar in i Stadshuset blir lokaler i centrala Skellefteå lediga till nya bostäder och andra verksamheter. Ombyggnationen gör det också möjligt för fler kommunanställda att ha sitt kontor i Stadshuset, vilket främjar samarbete och sänker kommunens hyreskostnader.

Aktör
Skellefteå kommun

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori