Sunnanås förskola

  • Projekt Skola och omsorg
  • Fas Genomfört
  • Plats Sunnanå

Naturnära förskola med plats för fler barn i ett växande område

Den nya förskolan på Sunnanå står intill skogen och har stora ytor för lek. Den stod klar 2021.

Förskolan, som ligger vid rondellen mot Falkträsket på Sunnanå, är en del i planen för området som även innehåller ett nytt bostadsområde vid Falkträsket. Förskolan rymmer totalt sex avdelningar som är fördelade på två plan. Att bygga i två plan är bra ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Andra fördelar med en fleravdelningsförskola är en ökning av kvaliteten i utbildningen för barnen och deras pedagogiska utveckling. Barnen får en större variation i sina lärmiljöer, både inomhus och utomhus, med en generös utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zoner med varierad lek.

Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggdes även en ny förskola på Mobacken som följde samma byggnadsprinciper.

Aktörer
Skellefteå kommun

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori