Coop Norrböle

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Genomförd
  • Plats Norrböle

Stora Coop Norrböle invigdes 2022

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4 rondellen.

En önskad utveckling av området var en dagligvarubutik som kompletterar närliggande butiker och bidrar till en levande stad då många servicefunktioner och mötesplatser finns runt om på Norrböle.

Hållbarhet har varit en röd tråd genom projektet. Pelarbalkstommen till butiken består av limträ och levererades från Martinsons fabrik i Bygdsiljum. I samband med etableringen har också omkringliggande trafiklösning förbättrats. En ny rondell har byggts och vägar för gående och cyklister har stärkts upp. Befintligt bullerplank längs Klockarbergsvägen har också bytts ut.

Aktörer
Coop Nord
Skellefteå kommun

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori