Södra Lasarettsvägen

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Genomförd
  • Plats Centrala stan

En grön och lummig gata i Centrala stan

Södra Lasarettsvägen har utvecklats till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Gatan stod klar våren 2024.

På två tredjedelar av gatan finns dubbla gångbanor, en cykelbana och trädalléer på vardera sidan om körfältet. Det har skapats tillgängliga och trygga passager och för de som färdas på vägarna. Resterande del av gatan är anpassad för fordonstrafik.

Genom denna utformning stärker Södra Lasarettsvägen kopplingen mellan västra och östra Skellefteå. Gatan har byggts utifrån kommunens riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär bland annat energieffektiva installationer, medvetna materialval och återanvändning av material och konstruktioner.

Hållbar trafiklösning

Södra Lasarettsvägen kommer att bli en del av ett tydligt stråk från söder till norr för den västra fordonstrafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Karlgårdsbron kommer att ansluta till Södra Lasarettsvägen som i sin tur leder trafiken upp på Kanalgatan och västerut upp på Nordlandergatan. En ny passage för fordonstrafik under järnvägen planeras vid Nordlandergatan.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 6 av 15 nyheter