Svalan

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Genomfört
  • Plats Älvsbacka

Ett av Sveriges högsta kontorshus i trä

Ett tydligt fokus på hållbarhet kännetecknar stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå, däribland kontorshuset Svalan. Huset är ett av Sveriges högsta kontorshus i trä med sina sju våningar.

Kontorshuset Svalan ligger vid norra brofästet vid Viktoriabron och E4, eftersom byggnaden är byggd helt i trä uppfyller den ambitionen att bygga klimatsmart.

Svalan har en kontorsyta på 7 100 kvadratmeter och den högsta delen av byggnaden är sju våningar med utsikt mot Skellefteälven och den mindre delen är fyra våningar. Huset är hem åt bland annat kommunförvaltningen Samhällsbyggnad och hälften av kontorsytan hyrs ut till andra företag.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå industrihus

Om området

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus har tillsammans utvecklat stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå. Här har ett helt nytt bostadsområde byggts med drygt 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer för framtidens Skellefteå.

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori