Vintersolen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Genomförd
  • Plats Anderstorp

Nya bostäder i kvarteret Vintersolen på Tuböle

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Ett nytt radhusområde har byggts på Tuböle. Bostäderna stod klara vid årsskiftet 2022/2023.

Det är tre radhus med 15 bostadsrätter står nordöst om Anderstorg, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden.

Bostäderna är 115 kvadratmeter, fördelat på två plan, med uteplatser mot Anderstorpsleden och in-/ utfart från Tubölegatan. En parallell enskild gata kommer att byggas framför det nya området, samt en ny gång- och cykelbana längs med Tubölegatan. Ett bullerplank sattes upp för att skydda mot trafikbuller från Anderstorpsleden.

Aktörer
Ekeblad bostad
NCC

Aktuellt i projektet

    Länkar

    Relaterade planer

    Visar 5 av 30 nyheter