Klockardalsparken

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Genomförd
  • Plats Sjungande dalen

En besöksvänlig plats, både sommar och vinter

Klockardalsparken är ett populärt utflyktsmål för att åka pulka och grilla. Parken har rustats upp för att vara trevlig och besöksvänlig plats året runt. Stod klar i slutet av 2023.

Klockardalsparken ligger mellan Sjungande dalen och Eriksberg, förbättringen av parken var en viktig del i utvecklingen av stadsdelen tillsammans med byggandet av fler bostäder i närområdet Eriksberg och Erikslid. Skellefteå kommun har tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” haft möjlighet att satsa lite extra på parken för att den ska bli mer välbesökt både sommar och vinter. Via projektet VARCITIES har fokus varit på dagvattenhantering, klimatanpassning och ökad biologisk mångfald.

Förbättringar:

  • Ett uteklassrum som kan nyttjas av kommunens skolor och förskolor men även användas som vindskydd.
  • En tillgänglighetsanpassad parkering för både bilar och buss i anslutning till uteklassrummet.
  • Ett insektshotell (via projektet VARCITIES).
  • En våtmarksäng som samlar upp regnvatten och minskar för översvämmning i närområdet.
  • Sensorer som visar om vindskyddet är ledigt och om det finns lediga bilparkeringar.
  • Belysning vid pulkabacken med norrsken som inspiration.
  • Skyltar med information om parken och dess betydelse för oss besökare.

Kommunen har även tagit fram en långsiktig plan för att ta hand om och stärka de biologiska värdena i området.

Aktörer
Skellefteå kommun

Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-loggan

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori