Busstrafiken

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

Busstrafiken behöver växa för att möta framtidens behov

Flödet av människor och trafik i Skellefteå väntas öka vilket gör att kollektivtrafikens roll blir allt viktigare. För att vi ska välja bussen framför bilen krävs en trafik som är anpassad efter våra behov. Täta turer och hur linjerna dras är två viktiga faktorer för att möta kraven från framtidens resenärer.

Befolkningsmålet på 90 000 invånare till 2030 innebär en ökad trafikmängd. För att stadsmiljön ska bli mer trafiksäker och hållbar, både för miljön och människorna, behöver busstrafiken på sikt växa. I framtiden ska buss alltid gå före bil, bara gång- och cykeltrafik ska prioriteras högre.

Förbättringar som redan har gjorts för att fler ska åka buss:

  • Alltid samma färdväg
  • Räta linjer som minskar restiden
  • Fyra stadsbusslinjer
  • Bättre utbud i stadstrafiken (30-minuterstrafik stora delar av dagen)
  • Taktfasta avgångs/ankomsttider som är enkla att lära sig
  • Anslutningsmöjligheter mellan region- och lokaltrafiken så att resenären hinner byta buss
  • Tider anpassade för arbetspendling

Andra faktorer som kan spela roll i framtiden är smidiga biljettinköp, hållplatsutformning och tidtabeller med realtidsupplysning.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå Buss
Länstrafiken

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 3 av 15 nyheter