Norrbotniabanan

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Sträcker sig över flera platser

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan omfattar en 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan comprises 270 km coastal railway between Umeå and Luleå. The line will boost rail freight traffic in the country and enable passenger traffic between the cities on the North Sea coast. Norrbotniabanan is important, not least for achieving the goal of a fossil-free Sweden by 2045. Trafikverket is responsible for the planning and building of Norrbotniabanan.

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Information från Trafikverket

Mer om Norrbotniabanan

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 15 nyheter