Norrbotniabanan

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågående
  • Plats Sträcker sig över flera platser

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045.

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Information från Trafikverket

Mer om Norrbotniabanan

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 13 nyheter