Skellefteå Airport

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Bureå

Skellefteå Airport spelar en allt större roll i Skellefteås utveckling

Skellefteå Airport har en avgörande roll i Skellefteås fortsatta tillväxt och utveckling. För att möta efterfrågan från affärs- och privatresenärer satsar flygplatsen på att utvecklas och hitta hållbara lösningar för framtidens flygande.

En växande besöksnäring och fler invånare i kommunen ställer krav på att trafiksystem och kommunikationer utvecklas. Det behövs effektiva lösningar som binder samman Skellefteå med resten av Sverige och världen. Affärs- och privatresenärer som reser till, från och genom Skellefteå kommer att efterfråga en helhetslösning, som tar hänsyn till olika transportslag. Att enkelt och tidseffektivt kunna byta transportsätt blir också avgörande för en hållbar utveckling av både miljön och näringslivet.

I takt med att vi människor väljer längre och mer direkta flygresor kommer Skellefteå Airport att se över behoven kring tillgänglighet för fler, större och mer miljövänliga flygplan.

Aktörer
Skellefteå Airport

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 15 nyheter