Birkarlen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Kåge

Bostadsutbudet ökar i Kåge

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu byggs 188 hyreslägenheter i Kåge. Inflyttning i sista etappen sker i början av 2024.

Bygget av de nya lägenheterna i kvarteret Birkarlen i Kåge kommer ske i två etapper. I den första etappen byggdes 80 lägenheter med inflyttning under sommaren 2023. I den andra etappen släpps 108 lägenheter under början av 2024. Området ligger i ett tidigare skogsområde där Byalagsgatan möter Brännsvedjevägen.

Husen byggs i tvåvåningshus med loftgång och lägenheterna blir ettor, tvåor och treor, från cirka 31 kvadratmeter stora till cirka 70 kvadratmeter.
Lägenheterna blir Svanenmärkta, det innebär bland annat en minskad klimatpåverkan, lågt energibehov och minimerad exponering för skadliga ämnen.

Aktörer
Contractor Bygg
Jörnträhus
Arkadia bostad

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 30 nyheter