Jullen

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Skelleftehamn

180 miljömärkta bostäder byggs i Skelleftehamn

I takt med fler inflyttande till Skellefteå behöver fler bostäder byggas. Nu ökar bostadsutbudet i Skelleftehamn med 180 miljömärkta lägenheter i kvarteret Jullen. Inflyttning i första huset under hösten 2024.

Bostäderna kommer fördelas på sex huskroppar i fyra våningar, med vardera 30 lägenheter i storleken 29-70 kvadratmeter. I anslutning till bostäderna byggs också tillhörande cykelrum, miljöstation och 176 parkeringsplatser.

Det är Sveafastigheter tillsammans med NCC som bygger bostäderna. Lägenheterna byggs med stort fokus på hållbara material- och konstruktionsval; kommer bland annat att miljömärkas enligt Svanen och ha låg energianvändning.

Aktörer
Sveafastigheter
NCC

Aktuellt i projektet

Projektet i media

Översikts- och detaljplaner

Visar 5 av 33 nyheter