Jullen

 • Projekt Bostäder
 • Fas Pågående
 • Plats Skelleftehamn

180 miljömärkta bostäder byggs i Skelleftehamn

I takt med fler inflyttande till Skellefteå behöver fler bostäder byggas. Nu ökar bostadsutbudet i Skelleftehamn med 180 miljömärkta lägenheter i kvarteret Jullen. Inflyttning under 2024.

Bostäderna kommer fördelas på sex huskroppar i fyra våningar, med vardera 30 lägenheter i storleken 29-70 kvadratmeter. I anslutning till bostäderna byggs också tillhörande cykelrum, miljöstation och 176 parkeringsplatser.

Det är Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med NCC som bygger bostäderna. Lamellhusen byggs med stort fokus på hållbara material- och konstruktionsval; kommer bland annat att miljömärkas enligt Svanen och ha låg energianvändning.

Aktörer
Samhällsbyggnadsbolaget
NCC

Aktuellt i projektet

   Projektet i media

   Översikts- och detaljplaner

   Visar 5 av 24 nyheter