Northvolt Ett

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Pågår
  • Plats Bergsbyn

Här tillverkas världens grönaste batterier

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu en av Europas grönaste batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2026.

På Bergsbyns industriområdet i Skellefteå byggs nu Northvolt Ett där Northvolt kommer ha större delen av sin produktion. Fabriken blir en av Europas största batterifabriker med tillverkning av världens grönaste litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. Området är lika stort som 71 fotbollsplaner och Northvolts etablering kommer generera cirka 4000 arbetstillfällen i Skellefteå när fabriken är helt utbyggd år 2026.

Första spadtaget skedde 2018 och uppbyggnaden av fabriken är indelade i etapper där den första innefattar fyra produktionsbyggnader som driftsattes i slutet av 2021. När hela Northvolt Ett är i drift ska fabriken kunna leverera 60 gigawattimmar per år, vilket räcker till att tillverka ungefär en miljon elbilar.

Under 2021-2022 har nya vägar byggts i anslutning till området för enklare trafikflöden. En förlängning av Torsgatan från Northvolt till väg 372 har anlagts samt en ny rondell vid infarten till området från väg 372.

För att de anställda ska känna sig säkra att cykla eller gå till jobbet har en ny gång- och cykelväg byggts. Den ligger parallellt med Torsgatan och stod färdig under början av 2023.

Revolt Ett finns på området, Europas enda storskaliga återvinningsfabrik, och är nyckeln för att skapa världens grönaste batteri. Har kapacitet att återvinna material som behövs för batteritillverkningen.

Aktörer
Northvolt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori