Northvolt Ett

  • Projekt Verksamheter
  • Fas Pågående
  • Plats Bergsbyn

Här byggs Europas största batterifabrik

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.

På Bergsbyns industriområdet i Skellefteå byggs nu Northvolt Ett där Northvolt kommer ha större delen av sin produktion. Fabriken blir Europas största batterifabrik med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. Området är lika stort som 40 fotbollsplaner och Northvolts etablering kommer genererar i cirka 3000 arbetstillfällen i Skellefteå när fabriken är helt utbyggd år 2025.

Första spadtaget skedde 2018 och uppbyggnaden av fabriken är indelade i etapper där den första innefattar två produktionslinor som driftsattes i slutet av 2021. Fabriken kommer totalt ha fem produktionslinor och när hela Northvolt Ett är i drift ska fabriken kunna leverera 60 gigawattimmar per år, vilket räcker till en miljon litiumbatterier.

Under 2021-2022 har nya vägar byggts i anslutning till området för enklare trafikflöden. En förlängning av Torsgatan från Northvolt till väg 372 har anlagts samt en ny rondell vid infarten till området från väg 372.

För att de anställda ska känna sig säkra att cykla eller gå till jobbet håller en ny gång- och cykelväg att byggas. Den ligger parallellt med Torsgatan och förväntas bli klar under sen vinter 2022.

Aktörer
Northvolt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori