Anderstorpsgården

  • Projekt Bostäder
  • Fas Planeras
  • Plats Anderstorp

Bostäder med älvsnära läge

På södra sidan av Skellefteälven blir det 219 nya hyresrätter i form av flerfamiljshus och radhus. Byggstarten är planerad till hösten 2024 och inflytt i början av 2027.

Bostäderna byggs i ett tidigare skogsområde och bostadsområdet blir en förlängning av nuvarande bostäder på Elevhemsgatan. Det blir radhus med två våningar och fyra lägenhetshus.

Området ligger nära det byggminnesförklarade Anderstorps gård och Skellefteälven. De nya husen och tillhörande utemiljö ska därför anpassas och utformas med hänsyn till den befintliga kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Även grönområden, stråk och lekytor ska utformas så att de upplevs tillgängliga för alla.

Aktörer
Skebo
NCC

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 34 nyheter