Guldtorget

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Planeras
  • Plats Centrala stan

En mötesplats för människor

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden för Centrala stan. Guldtorget är en viktig del i länken mellan Södertorg i söder och resecentrum i norr. Torget är en yta för alla människor att mötas på och det är viktigt att de omgivande fasaderna berikar platsen med aktiva verksamheter och funktioner i bottenplan. 

Torgets gestaltning, utformning och funktion har diskuterats i många år och väcker många Skelleftebors engagemang. Skisser och utredningar för torget har tagits fram i omgångar sedan slutet av 1990-talet utan att leda till någon handlingsplan.

Men nu är det beslutat att ett program ska tas fram för torget. Innehållet ska bygga vidare på det vägledande beslutsunderlaget Fördjupad översiktsplan för Centrala stan där ambitionen är att torget fortsatt ska ha en flexibel utformning med plats för både större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Fler ytor för lek med uppsikt från fler uteserveringar och offentliga sittplatser ses också som en viktig del. Även torghandeln behövs i en levande stad, och för att utveckla och förbättra förutsättningarna för den ska torghandelsstadgan ses över.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori