Kapella

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

Det nya kvarteret Kapella får nya lägenheter och en trevlig stadsmiljö

Fem nya höghus ska byggas mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan för att ge plats åt cirka 300 lägenheter och skapa ett mer inbjudande centrum. Klara hösten 2027.

Det finns ett stort behov av bostäder i Skellefteå, men också av en stad som känns mer sammanhängande. I centrum finns idag obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där kvarteret Kapella är utpekat som en av dem. Genom att bygga på lucktomter sluts kvarteren vilket bidrar till ett mer inbjudande centrum.

Först på tur står det nordvästra hörnet, på tomten där Karamelltåget tidigare hade sina lokaler. Där ska HSB bygga 87 nya lägenheter fördelat på två hus, det ena fyra våningar högt och det andra tolv våningar. Husen binds samman av en gemensam innergård, med lekytor, sittytor, pergola samt ett glasat växthus. På taket byggs solceller som bidrar till både energiförsörjning och huset byggs för att nå certifieringen Miljöbyggnad silver, vilket innebär bra ljudmiljö, god ventilation och sunda materialval. En bit av huset där Friskis och Svettis ligger och en fastighet som ligger i hörnet av Repslagargränd/Kanalgatan berörs också.

Kvarteret Kapella består av flera fastigheter som ägs av olika fastighetsägare. Kommunen har på eget initiativ gjort ett planprogram för området, eftersom delar av kvarteret är på väg att exploateras. Programmet kan ses som ett förslag och eftersom all mark är privat ägd är det upp till ägarna hur de går vidare.

Aktörer
Skebo
HSB
NCC
Riksbyggen

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 29 nyheter