Klintgatan

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågår
  • Plats Degerbyn

Nya villatomter växer fram på Degerbyn

Skellefteå kommun har förberett mark för 11 nya villatomter på Klintgatan på Degerbyn. Tomterna släpptes till försäljning våren 2023.

De nya tomterna ligger i direkt anslutning till det befintliga villaområdet på Klintgatan. Förberedelserna pågår, bland annat är ledningarna dragna för vatten- och avlopp, en ny gång- och cykelväg är byggd och grunden för en bilväg är gjord. Arbetet med att återställa marken och plantera växter sker under våren 2024. Även asfaltering görs i ett senare skede för att vägen inte ska förstöras under byggtiden.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Relaterade planer

Visar 5 av 34 nyheter