Klintgatan

  • Projekt Bostäder
  • Fas Pågående
  • Plats Brännan Mobacken

Nya villatomter växer fram på Degerbyn

Skellefteå kommun förbereder mark för 11 nya villatomter på Klintgatan på Degerbyn. Tomterna släpps under våren 2023.

De nya tomterna förbereds ligger i direkt anslutning till det befintliga villaområdet på Klintgatan. Förberedelserna pågår, bland annat är ledningarna dragna för vatten- och avlopp, en ny gång- och cykelväg är byggd och grunden för en bilväg är gjord.

Området blir klart 2023, och då påbörjas försäljning av tomterna, men visst arbete med att återställa marken och plantera växter sker under våren 2024. Även asfaltering görs i ett senare skede för att vägen inte ska förstöras under byggtiden.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

    Relaterade planer

    Visar 5 av 24 nyheter