Parkbron

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Planeras
  • Plats Centrala stan

Tryggare att gå och cykla i centrum när Parkbron blir bilfri

Parkbron ska bli en gång- och cykelbro och kommer att knyta ihop norra och södra sidan av stan och göra det tryggare att gå och cykla i centrum.

Vilket år arbetet drar igång är inte klart än eftersom Karlgårdsbron behöver bli klar först. När trafiken leds om på den nya bron och Parkbron blir bilfri kommer mängden koldioxidutsläpp i stadskärnan att minska. Parkbron kommer också att få en ökad livslängd. Den är nämligen inte byggd för att klara av den ökande trafik som väntas de kommande åren.

Parkbron blir länken mellan södra och norra sidans mötesplatser, bland annat Campus och Södertorg och vidare mot Stadsparken, Guldtorget, Sara kulturhus och resecentrum. En ny gång- och cykelbana byggs i anslutning till bron längs med Stationsgatan och blir en del i huvudcykelnätet.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 15 nyheter