Port of Skellefteå

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Skelleftehamn

Hamnen växer och möter framtidens behov av transport- och logistiktjänster

Hamnen Port of Skellefteå utvecklas för att kunna ta emot fler och större transporter för att möta behovet hos Skellefteås växande näringsliv. Kajen kommer att stå klar mot slutet av 2027.

Delar av havsbotten schaktas och tanken är att göra det möjligt för 250 meter långa fartyg att gå in i hamnen. I anslutning till kajen finns också planer på att skapa ett industriområde för nya etableringar. Landytorna på norra sidan av hamnområdet ska öka och det kommer att byggas både nya lagringsytor och magasinlösningar.

Den nya kajen planeras att vara 275 meter lång, 28 meter bred och med ett ramfritt djup på 12,5 meter, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.
En större och djupare hamn innebär också vinster för miljön. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Samtidigt är hamnen ett transportnav för olika transportslag såsom sjöfart, tåg, lastbil och flyg.

Det investeras även i ny teknologi, och sedan 2022 finns en av världens första helelektriska kraner på plats. Förutom att den drivs av el kan den hantera tung last och har stor räckvidd vilket gör att den når över de stora fartygens bredd.

Aktörer
Skellefteå kommun
PEAB

Illustration med EUs flagga

Aktuellt i projektet

Länkar

Aktörernas webbplats

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 4 av 15 nyheter