Södra Lasarettsvägen

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

En grön och lummig gata i Centrala stan

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbanor och trygga sätt att passera gatan. Så småningom kommer den att ansluta till Karlgårdsbron.

Skissen här ovanför ger en ungefärlig bild av gatans nya utformning. Ungefär en tredjedel av gatan kommer att byggas för fordonstrafik. Resterande två tredjedelar tillägnas dubbla gångbanor, en cykelbana och trädalléer på vardera sidan om körfältet, för att skapa trygga passager och tillgänglighet för de som färdas på vägarna.

Genom denna utformning kan nya Södra Lasarettsvägen stärka kopplingen mellan västra och östra Skellefteå. Gatan byggs om utifrån kommunens riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär bland annat energieffektiva installationer, medvetna materialval och återanvändning av material och konstruktioner. Klart 2023.

Hållbar trafiklösning

Södra Lasarettsvägen kommer att bli en del av ett tydligt stråk från söder till norr för den västra fordonstrafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Karlgårdsbron kommer att ansluta till Södra Lasarettsvägen som i sin tur leder trafiken upp på Kanalgatan och västerut upp på Nordlandergatan. En ny passage för fordonstrafik under järnvägen planeras vid Nordlandergatan.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 14 nyheter